Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji „Hepatologia 2020 – postępy w diagnostyce i leczeniu chorób wątroby”, nowego wydarzenia naukowo-szkoleniowego którego podstawowym celem jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu hepatologii i transplantologii klinicznej. Obie dziedziny rozwijają bardzo dynamicznie, czego dobrym przykładem jest rewolucja jaka dokonała się w ostatnich latach w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C czy postęp w diagnostyce zwłóknienia wątroby. Sympozjum odbędzie się 6 marca 2020 roku w Warszawie. Planujemy, aby miało ono charakter cykliczny i odbywało się co 2 lata.

 

Organizatorem będzie Fundacja Inicjatyw Medycznych, z którą nasza Klinika współpracowała przy kilku innych konferencjach w przeszłości. Oczywiście Fundacja wystąpi o uzyskanie certyfikatu INFARMY. Przypadła mi w udziale rola Kierownika Naukowego, a w kwestiach programu wspierać mnie będą członkowie Komitetu Naukowego, p. dr hab. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska i prof. med. Maciej Wójcicki.  Koordynatorem kwestii logistycznych będzie dr Maciej Janik.

 

Podczas konferencji przedstawimy najbardziej aktualną wiedzę na temat najczęstszych problemów hepatologicznych z którymi może zetknąć się zarówno lekarz POZ jak i specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterologii czy chorób zakaźnych. Przedmiotem czterech sesji naukowych będą zagadnienia związane m.in. z chorobą stłuszczeniową wątroby, zakażeniami wirusami hepatotropowymi; chorobą alkoholową i schorzeniami cholestatycznymi. Ważnym tematem będą powikłania marskości m.in. encefalopatia wątrobowa, wodobrzusze, czy rak wątrobowokomórkowy. Ponadto poruszymy zagadnienia związane z transplantacją wątroby oraz spojrzymy szerzej na kwestie związane z nowoczesną diagnostyką w hepatologii, w tym elastografią, obrazowaniem w USG/TK/MRI, oraz radiologią interwencyjną.

 

Mając nadzieję, że wydarzenie stanie się znakomitą okazją do przedstawienia najnowszych wytycznych ale też podzielenia się naszymi własnymi doświadczeniami serdecznie zapraszam Państwa do współpracy.

 

Do zobaczenia w Warszawie!

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prof. Piotr Milkiewicz

Kierownik Naukowy Konferencji

 

All rights reserved. Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych